כיצד להשבית חיפושים ב- Internet Explorer 8?

למד כיצד להשבית את מנוע החיפוש של Bing ב- Internet Explorer 8.

שלב 1

פתח את Internet Explorer 8

שלב 2

לחץ על החץ הממוקם בצד ימין של חיפוש בינג. ייפתח תפריט.

שלב 3

בחר "נהל ספקי חיפוש". יופיע חלון.

שלב 4

לחץ לחיצה ימנית על סמל בינג במרכז החלון. יופיע תפריט.

שלב 5

לחץ על "השבת הצעות" בתוך התפריט. Bing Search יכבה. המשך לשלב הבא כדי להסיר את סרגל החיפוש של Bing או לעצור כאן אם ברצונך להתקין אותו.

שלב 6

לחץ לחיצה ימנית על סמל בינג עוד פעם אחת. בחר "מחק". כעת בינג Search הוסר.

שלב 7

לחץ על "סגור" בתחתית החלון "נהל ספקי חיפוש" כדי לסגור את החלון.