כיצד למקם תמונת שער ב- PDF

העלאת כיסוי כקובץ PDF למחשב יכולה להיעשות מסיבות רבות.

שלב 1

סרוק את מכסה הספר שלך במחשב באמצעות סורק.

שלב 2

לחץ על "שמור תמונה" בחלק העליון של המסך. ניתן לשמור את התמונה כקובץ "jpg".

שלב 3

עבור אל האתר "freejpgtopdf.com".

שלב 4

גרור את העכבר למקום שבו כתוב "בחר קובץ". לחץ על כפתור זה ובחר את הקובץ jpg מהמסמכים שלך.

שלב 5

לחץ על "שנה" כאשר תתבקש.

שלב 6

לחץ על "בוצע" כאשר הקובץ הומר; באפשרותך לפתוח את הקובץ החדש כקובץ PDF.