כיצד לשנות את כריות אוזניות

כריות קצף לכסות את הרמקולים של האוזניות.

שלב 1

החזק את הקצה העליון של כרית קצף בכוס האוזניות. הקצה של כרית קצף ממוקם מעל קצה פלסטיק.

שלב 2

משוך למעלה על כרית אוזניות כדי למתוח אותו. החור בפנקס יהיה כעת גדול מספיק כדי לאפשר לך למשוך את הכרית מחוץ לקצה של אוזניות האוזניות. במידת הצורך, להסיר את חתיכות שבור נוסף מכוס האוזניות.

שלב 3

החלק את הקצה העליון של כוס החלפה מעל הקצה העליון של כוס האוזניות.

שלב 4

משוך את הקצה התחתון של כוס החלפה מעל הקצה בצד הנגדי של הכוס.

שלב 5

התאם את כוס האוזניות כך שכל משטח הקצף מוחזק במקומו על ידי הקצה. הקצה של אוזניות הגביע חייב להיות מוסתר לחלוטין תחת כרית אוזניות חדשות. הפנקס נמצא עכשיו במקומו.

שלב 6

חזור על כל השלבים כדי להחליף את כרית האוזניות האחרות.