כיצד לאפס את NVM על Xerox

ה- NVM הוא זיכרון לא נדיף המאחסן נתונים גם לאחר כיבוי מחשב.

שלב 1

הפעל את מכשיר ה- Xerox.

שלב 2

לחץ והחזק את הלחצן "0" על לוח המקשים במחשב תוך כדי לחיצה על הלחצן "התחל".

שלב 3

הזן את מספר הגישה בן ארבע הספרות של ציוד ה- Xerox שסופק על-ידי היצרן או המפיץ כאשר LCD של המכשיר מבקש ממך להזין את "מספר הגישה".

שלב 4

בחרו בפריט "Initialize NVM" מתפריט מצב התחזוקה המוצג על מסך LCD ולחצו על אפשרות זו במסך המגע.

שלב 5

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות ולאחר מכן הפעל אותה שוב. פעולה זו תאפס או תאתחל את ה- NVM.