כיצד להפעיל יד שנייה קריקט הטלפון הסלולרי

בצע את ההוראות להפעלת טלפון משומש עם חברה זו.

שלב 1

בקר באתר האינטרנט של הקריקט ולחץ על הקישור "הפעל כעת".

שלב 2

הסר את הסוללה בחלק האחורי של הטלפון, ומצא את המספר הסידורי האלקטרוני (ESN) על המדבקה שבתוך התא.

שלב 3

הזן את מספר ה- ESN בשדה "מספר סידורי" של הטופס על המסך. השלם את שאלת האבטחה ולחץ על "הבא".

שלב 4

הזן את שמך, כתובת החיוב ומספר הטלפון שלך בטופס שמופיע על המסך. בחר את התוכנית "PAYGO".

שלב 5

לחץ על "הפעל" כדי להשלים את תהליך ההפעלה.