כיצד להפעיל את כבל הכבלים קומקסט

חבר את כל הכבלים בתיבה בהתאם להוראות (Comcast משתמש במספר דגמים שונים).

לאחר ההוראות שוב, תוכנית השלט רחוק Comcast נותן לך עבור הטלוויזיה שלך.

כתוב את המספר הסידורי של כל כבל כבל אתה הולך להפעיל.

Call Comcast כדי להפעיל את השירות שלך, או ליצור קשר עם אותם באינטרנט. יש את המספר הסידורי של תיבות הכבלים שלך ואת פרטי החשבון שלך על היד. בצע את ההוראות שעל המסך או בטלפון והפעל את הטלוויזיה.

המתן מספר דקות, ולאחר מכן עבור את כל הערוצים כדי לוודא כי תיבות הכבלים הופעלו.