כיצד להפעיל את המיקרופון של טלפון סלולרי

הפעל את המיקרופון של האוזנייה של הטלפון הסלולרי שלך.

מיקרופון מחובר

שלב 1

חבר את המיקרופון לשקע האוזניות.

שלב 2

לחץ על הלחצן "תפריט" בטלפון. לאחר מכן בחר "התקנים".

שלב 3

בחר "הפעל". הטלפון הסלולרי פועל כעת ומקבל את כל תוכן האודיו דרך אוזניות המיקרופון.

אוזניות אלחוטיות

שלב 1

הפעל את המיקרופון האלחוטי.

שלב 2

לחץ על הלחצן "תפריט" בטלפון. בחר "Bluetooth".

שלב 3

בחר "חפש התקני Bluetooth זמינים". לאחר הטלפון הסלולרי מזהה את המיקרופון, שם המוצר יופיע על המסך.

שלב 4

בחר את המוצר ובחר באפשרות "סנכרן". תתבקש להזין מספר בן ארבע ספרות. תוכל למצוא את מספר הסנכרון במדריך למשתמש של המיקרופון והוא בלעדי עבור אותו התקן.

שלב 5

לחץ על "אישור" והטלפון יסנכרן ויפעיל את המיקרופון.