כיצד לכווץ את המקלדת על המסך של הטאבלט כדי להפוך אותה לקטנה יותר

מחשבי Tablet צברו פופולריות בקרב הצרכנים.

שלב 1

גע בסמל "לוח קלט" בשורת המשימות כדי לפתוח את לוח הקלט של מחשב הלוח. לחלופין, הסמל מופיע בכל פעם שאתה מצביע על העט שבו אתה צריך ערך טקסט.

שלב 2

הנח את העט על הקצה החיצוני הימני התחתון של לוח הקלט של מחשב הלוח. כאשר הסמן הופך לשני חצים, גע בקצה פעמיים ושמור את העט במקומו.

שלב 3

הזז את העט כדי לשנות את הגודל של לוח הקלט של ה- Tablet PC. כדי לכווץ את החלונית, הזז את הסמן פנימה לכיוון מרכז המקלדת. הרם את העט כדי לתקן את גודל הלוח החדש.