כיצד להגדיר רשת אלחוטית ב- Eee PC

שלב 1

לחץ על המקשים "Fn" + "F2" כדי לוודא שהרשת המקומית האלחוטית (LAN) פעילה.

שלב 2

לחץ על "התחל", "לוח הבקרה". בחר "רשתות ואינטרנט".

שלב 3

לחץ על "התחבר לרשת".

שלב 4

בחר ולחץ על נקודת הגישה האלחוטית שאליה ברצונך להתחבר מרשימה של רשתות זמינות.

שלב 5

הזן את סיסמת הרשת, אם נדרש. נדרשת סיסמה אם הרשת שתבחר חסומה. פנה למנהל הרשת אם אין לך את הסיסמה.

שלב 6

ה- Eee PC ינסה להתחבר לרשת האלחוטית. לאחר שתצליח, רשימת הרשת תציג מצב של "מחובר".