כיצד לגשת לתוכנית השחזור ב- Lenovo S10

שלב 1

גיבוי כל הנתונים החשובים שלך על כונן קשיח חיצוני.

שלב 2

נתק את כל הרכיבים החיצוניים המחוברים למחשב, כגון כוננים קשיחים ורמקולים.

שלב 3

פתח את תפריט "התחל" ולחץ על "כיבוי" כדי לכבות את המחשב.

שלב 4

הפעל את המחשב על ידי לחיצה על כפתור "On" בחלק העליון של המקלדת.

שלב 5

לחץ לחיצה ממושכת על המקש "F11" מיד לאחר הלחיצה על כפתור "On".

שלב 6

שחרר את מקש "F11" כאשר מסך השחזור נטען.