כיצד לגשת למנהל המשימות מלוח הבקרה

לחץ על הכרטיסייה "דף הבית" בפינה השמאלית התחתונה של מסך המחשב.

בחר "לוח הבקרה" בחלון המוקפץ "התחל".

לחץ על מנוע החיפוש העליון בחלון "לוח הבקרה" והקלד "מנהל המשימות" במנוע החיפוש.

לחץ על "הצג מנהל המשימות" בתפריט המערכת, כדי לגשת למנהל המשימות מלוח הבקרה.