כיצד לפתוח את ה - BIOS ב - Windows

כיצד לפתוח את ה - BIOS ב - Windows.

שלב 1

הפעל מחדש את המחשב, אם הוא מופעל. אם הוא אינו פועל, לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המערכת.

שלב 2

הקש על מקש F2 במהלך האתחול, אם יש לך מחשב Dell. הקש F10, אם יש לך HP. עבור יצרנים אחרים ובכלל, חפש הודעה המופיעה במהלך ההפעלה שאומרת "לחץ על ** כדי להיכנס ל- BIOS או לתצורה."

שלב 3

המתן עד שהמערכת תציג את ההודעה "הזנת תצורה". ה- GUI BIOS (ממשק משתמש גרפי, באנגלית) יופיע.

שלב 4

השתמש במקשי החצים, הכרטיסייה והזן כדי לבצע את השינויים הדרושים לסדר ההתחלה, אפשרויות ההצתה או הבדיקות.

שלב 5

בחר באפשרות "שמור וצא" כאשר תסיים לצאת מה- BIOS ולהפעיל מחדש את המערכת.