קודי מפתח: איך לעשות נקודה

למד לעשות נקודה.

שלב 1

פתח את המסמך שבו ברצונך לכתוב נקודה.

שלב 2

לחץ והחזק את המקש "Alt".

שלב 3

כתוב "250" על המקלדת הנומרית שלך, שהיא בלוק נפרד של מקשי המספרים בצד של המקלדת.

שלב 4

שחרר את מקש "Alt". נקודה תופיע.