כיצד להפעיל מחדש את הטלפון הנייד

אם הטלפון הסלולרי שלך אינו פועל היטב, הפעל אותו במהירות ובבטחה.

שלב 1

הפוך את הטלפון הסלולרי שלך לחשוף את תא הסוללות אם אתה משתמש בטלפון עם סוללה הניתנת להחלפה.

שלב 2

פתח את תא הסוללות והסר אותו. המתן מספר שניות ולאחר מכן הכנס אותו שוב. לחץ על הלחצן "On" כדי להפעיל את הטלפון הסלולרי ולהפעיל אותו מחדש באופן אוטומטי.

שלב 3

אם הטלפון הסלולרי עדיין מתנהג באופן לא יציב, לפתוח את הגדרות הטלפון הסלולרי מהמסך הראשי ולמצוא את האפשרות להפעיל מחדש. המיקום של אפשרות זו משתנה בטלפונים סלולריים שונים, לכן חפש אפשרויות איפוס בתיעוד ידני או במכשיר.

שלב 4

בחר באפשרות "הפעל מחדש" או "נקה נתונים" ואשר את הבחירה שלך. הטלפון יופעל מחדש באופן אוטומטי וישחזר את הגדרות ברירת המחדל של היצרן.