כיצד לשחזר מחשב נייד Toshiba Satellite להגדרות היצרן ללא שימוש בדיסק

מחשב נייד

שלב 1

קח בחשבון את כל הקבצים או התוכניות שאתה עדיין רוצה להשתמש לאחר המחשב הנייד Toshiba משוחזר להגדרות המפעל שלה. העבר את הקבצים למיקום גיבוי, כגון כונן הבזק מסוג USB או כונן קשיח חיצוני.

שלב 2

הפעל מחדש את מערכת ההפעלה של מחשב נייד Toshiba Satellite. המתן עד שיופיע לוגו Toshiba על המסך.

שלב 3

לחץ על המקש המציג את תפריט השירות של הכונן הקשיח. בהתאם לדגם הספציפי של מחשב הלוויין של Toshiba, המפתח יהיה כל אחד משלושת "0", "F1" או "F8"

שלב 4

לחץ על "1" או לחץ על "שחזר את התמונה המקורי במפעל." לחץ על "כן". בחר "הבא" כדי להתחיל את תהליך השחזור.

שלב 5

הפעל מחדש את מחשב Toshiba כאשר תהליך השחזור מסיים את ביצועו. פעל לפי השורות של שורת הפקודה המופיעות על המסך כדי לקבוע את הגדרות התאריך, השעה והשפה של המחשב.

שלב 6

העבר את עותקי הגיבוי של הנתונים ששמרת בעבר בדיסק הקשיח של Toshiba. התקן מחדש את כל התוכניות הדרושות לך, כגון תוכנת חומת האש או כלי האנטי וירוס שלך.