איך אתה לשחזר הודעות ישנות אם הטלפון הסלולרי שלך אין כרטיס ה- SIM?

שחזר את ההודעות הישנות שלך.

הודעות טקסט

שלב 1

הפעל את הטלפון הסלולרי שלך

שלב 2

בחר את האפשרות להצגת הודעות טקסט בטלפון הסלולרי שלך. בסוגי תאים רבים, תבחר באפשרות "הודעות" ישירות ממסך הבית. אם אינך יודע כיצד לראות אותם בטלפון הסלולרי שלך, עיין במדריך למשתמש של הטלפון אודות אופן הצגת הודעות טקסט.

שלב 3

בחר את הודעת הטקסט הישנה לפתיחתה.

הודעות קוליות

שלב 1

התקשר למספר הנייד שלך מטלפון אחר.

שלב 2

לחץ על המקשים "*" או "#" לאחר שתשמע את הודעת הדואר הקולי. פנה אל ספק השירות שלך אם אינך יודע איזה מקש ללחוץ על כדי לגשת להודעות הדואר הקולי.

שלב 3

הקשב לאינדיקציות הטון ולחץ על המקש המתאים כדי לגשת להודעות הקוליות הישנות.