כיצד לשחזר תוכניות שנמחקו בטעות מ direcvv dvr

ניתן לשחזר את התוכניות שנמחקו מתוך DVR.

שלב 1

הפעילו את ה - DIRECTV DVR ועברו לפונקציית ההקלטה (או לחצו על הלחצן "DVR" בשלט הרחוק או עברו אותו לתחנה 1 ובחרו "DVR").

שלב 2

בחר באפשרות "התוכניות שלי" או "רשימת השמעה בתהליך", בהתאם למקלט שבו אתה משתמש.

שלב 3

בחר "הוסרו לאחרונה." רשימה של כל התוכניות שנמחקו לאחרונה תופיע על המסך.

שלב 4

לחץ על לחצן החץ כיוונית למטה עד שתסמן את הקבצים שברצונך לשחזר ובחר "אחזר תוכנית זו". התוכנית שנמחקה תוחזר לרשימת ההצגות השמורה.