כיצד לשחזר את האובייקט הסרוק שלי מסורק של HP

בדוק את המדריך הכלול בתוכנת הסריקה לקבלת הוראות ספציפיות.

מרכז הפתרונות של HP

שלב 1

פתח את תפריט "התחל" ונווט בין "כל התוכניות" ב- "HP". לחץ על הסמל HP Solution Center (מרכז הפתרונות של HP).

שלב 2

פתח את הכרטיסייה "הגדרות" בפינה השמאלית התחתונה של המסך. לחץ על הקישור "הגדרות לחצן".

שלב 3

לחץ על כפתור "סרוק מסמך" ובחר באפשרות "שמור לקובץ". לחץ על "שמור לקובץ אפשרויות" כפתור ולאחר מכן לחץ על "שמור מיקום". לחץ על "חיפוש" כדי לראות איזו תיקייה היא מיקום ברירת המחדל שבו הסורק שומר את התמונות הסרוקות.

שלב 4

סגור את החלון חזור לתפריט "התחל" ולחץ על "PC". דפדף אל תיקיית ברירת המחדל שמצאת לפני שחזור התמונות הסרוקות.

HP PhotoSmart Premier

שלב 1

לחץ פעמיים על הסמל "PhotoSmart Premier" בשולחן העבודה. לחץ על הכפתור "קבל תמונות" הכחול בחלק השמאלי של החלון.

שלב 2

לחץ על הלחצן "מאת הסורק" כדי לציין את המיקום המקורי של התמונות שאתה מחפש. הדגש את הכניסה של דגם הסורק ולחץ על "בחר".

שלב 3

לחץ על "סרוק" ובחר את האפשרות "שמור לקובץ". לחץ על "אפשרויות לשמירה לקובץ" ולאחר מכן "שמור מיקום".

שלב 4

לחץ על "עיון" כדי לפתוח את תיקיית ברירת המחדל שבה יישמרו התמונות הסרוקות. צא מהתוכנית ועבור לתיקיית ברירת המחדל כדי לשחזר את האובייקטים המנותחים.

נייר Paper של HP

שלב 1

לחץ על תפריט "התחל" ופתח את "כל התוכניות" התיקייה. עבור אל תת תיקיית המשנה "HP" ולחץ על "PaperPort".

שלב 2

לחץ על "כלים" אפשרות בשורת התפריטים בחלק העליון של המסך. גלול למטה בתפריט ולחץ על "כלים" אפשרות.

שלב 3

לחץ על כפתור "מנהל תיקיות" ולאחר מכן על "הוסף" כדי לראות את המיקום של התיקייה הנוכחית שבה התמונות הסרוקות נשמרות. סגור את החלון ועבור לתיקייה כדי למצוא את התמונות שנשמרו.