כיצד להוסיף מעבר שורה לתא MS Excel

הזן מעבר שורה עם קיצור מקשים.

שלב 1

לחץ על התא שבו אתה רוצה לעשות קו הפסקה.

שלב 2

לחץ על המקש "Alt" והמשך ללחוץ עליו.

שלב 3

הקש על מקש "Enter" וודא שאתה לוחץ על המקש "Alt" בו - זמנית. Excel יציב מעבר שורה בתא.