כיצד להצביע על תיקוני איות בכוכביות

מציין שגיאות טקסט או הודעות בכוכבית.

שלב 1

קרא את הטקסט שלך לאחר מתן "Enter" (Enter) כדי להיות בטוח שהקלדת את מה שאתה רוצה. תקן את כל השגיאות שאתה רואה כדי למנוע תקלות או אי הבנות.

שלב 2

הזן כוכבית כאשר אתה צריך לתקן שגיאה.

שלב 3

הקלד את המילה כראוי, מיד לאחר הכוכבית. לדוגמה, אם הזנת "ניקיתי את החדר", תבחין כי אתה כתב "החדר" לא נכון. בשורה הבאה, הזן את הכוכבית ותקן את הכתיב על ידי כתיבת "רבעון".