כיצד להקליט את ההודעה הקולית על טלפונים סלולריים Uniden

הקלט ברכה מותאמת אישית.

שלב 1

לחץ על הלחצן "השתק" בתפריט הטלפון. עם זאת תוכלו לגשת הודעות קוליות כי הם בתיבת הדואר שלך יתחילו לשחק.

שלב 2

לחץ על "5" במקלדת כדי להפסיק את השמעת ההודעות. תשמע סדרה של צפצופים, המציינת שהטלפון נכנס למרכז הפקודה שלו.

שלב 3

לחץ על "8" במקלדת כדי להקליט את קולך. תשמע קול רובוטי שאומר: "הקלט ברכה". ברגע שאתה שומע את זה, להתחיל לדבר כדי להקליט את ההודעה שלך. זה צריך להיות משך בין 2 ל 30 שניות.

שלב 4

לחץ על "8" כאשר תסיים להקליט. חכה עד שתשמע את ברכתך, ואז תנתק את הטלפון. הדואר הקולי החדש יהפוך אוטומטית לברכה הקולית המוגדרת כברירת מחדל.