כיצד למנוע MacBook Pro מ להשעות במהלך הורדה

מחשב

שלב 1

לחץ על הסמל 'העדפות מערכת' בסרגל.

שלב 2

לחץ על "חיסכון באנרגיה".

שלב 3

הזז את המחוון ליד "המחשב להשעות" רחוק יותר ימינה כדי להאריך את הזמן לפני MacBook Pro מזין את המדינה. להזיז אותו לחלוטין ימינה, כך שהוא לא ישירות.

שלב 4

הזז את המחוון "השעיית מסך" רחוק יותר ימינה, לחלופין.