איך לשים סמלים של תווים מוסיקליים בפייסבוק

מקום אוקטבה או זוג השמיני הערות במצב שלך בפייסבוק.

שלב 1

מקם את הסמן בשדה פייסבוק במקום שבו ברצונך למקם את ההערה או ההערות. לחץ על המקש "Num Lock" במקלדת אם הפונקציה Num Lock עדיין לא הופעלה.

שלב 2

לחץ על המקש "Alt" והמשך ללחוץ עליו. אל תשחרר מפתח זה עד להזנת הקוד הרצוי.

שלב 3

כתוב "13" (עבור פתק שמיני יחיד) או "14" (עבור תווים שמיניים) באמצעות המקלדת הנומרית בצד ימין של המקלדת. אם תנסה להשתמש במספרים שמעל לקטע שבו אתה מקליד על המקלדת, תהליך זה לא יעבוד.

שלב 4

שחרר את מקש "Alt". אתה אמור לראות את הסמל שבחרת להופיע על הסמן. אם ברצונך להזין הערה נוספת או זוג הערות, הקש על המקש "Alt" והזן את הקוד המתאים ולאחר מכן שחרר את מקש "Alt" שוב.