כיצד להמיר קוד BCD למספר בסיס אחר

המרת עשרוני מקודדים בינארי בסיסי בסיסיים אחרים.

שלב 1

כתוב את קוד BCD עבור מספר שאתה צריך להמיר לבסיס. קוד BCD הוא סדרה של מספרים בינאריים של 4 סיביות המתאימים לכל ספרה בבסיס מערכת המספרים. לדוגמה, באמצעות בסיס 10 או 138 של המערכת העשרונית, קוד BCD יש 12 סיביות. כל 4 סיביות מייצגות ספרה אחת במספר העשרוני. הספרה הראשונה היא 1 כך קוד BCD הוא 0001. שתי הספרות הבאות מורכבות באותו אופן, למשל 3 הוא 0011 ו 8 הוא 1000. הייצוג של קוד BCD של עשרוני 138 הוא 000100111000 או פשוטה כמו 100111000.

שלב 2

בחר את מספר המספר שאליו ברצונך להמיר את המספר המקודד ב- BCD. הבסיסים הנפוצים ביותר המשמשים בתכנות מחשבים הם בינאריים (בסיס 2), אוקטלי (בסיס 8) ו הקסדצימלי (בסיס 16).

שלב 3

מחזירה את מספר קידוד BCD לתבנית עשרונית. אין דרך ישירה להמיר קוד BCD לבסיס אחר. כדי לכתוב את המספר על בסיס על פי בחירתך עליך להמיר מתוך עשרוני לבסיס זה. לדוגמה, הוא מפענח את המספר העשרוני המקודד BCD (Base 10) 1001011100101001. הוא ממיר את קוד BCD למספר העשרוני על ידי קיבוץ הביטים למערכות של 2 סיביות ולאחר מכן המרת כל קבוצה של 4 לתוך הספרה העשרונית. ארבע הקבוצות הן 1001, 0111, 0010 ו -1001. אלה מומרות למספר 9729.

שלב 4

מחלקים את המספר העשרוני לפי ערך הבסיס שבו אתה ממיר. שארית החטיבה ממלאת את העמדה הפחות משמעותית של התוצאה. מחלקים את כל החלק של התוצאה על ידי הערך של הבסיס שוב. חלקו של השלם מתבצע ושרידי האגף ממלא את הפוזיציה המהותית הבאה בתוצאה. תהליך זה נמשך עד החלק כולו הוא קטן מדי כדי להיות מחולק על ידי הערך של הבסיס. לדוגמה, להמיר 312 עשרוני לבסיס 4. סדרת החישובים הבאה תייצר את התשובה בבסיס 4. 312/4 = 78 עם שארית 0. הספרה המשמעותית ביותר יש את התשובה 0. 78/4 = 19 עם שאריות 0.5. הספרה הבאה בתשובה היא 4 x 0.5 = 2. 19/4 = 4 עם שארית של 0.75. הספרה הבאה היא 0.75 x 4 = 3. 4/4 = 1 עם שארית 0. הספרה הבאה היא 0. הדמות הבאה בתשובה היא 1/4 = שארית של 0.25. הספרה האחרונה היא 0.25 x 4 = 1. הצטרף אלה ספרות יחד כדי לקבל את התשובה 10320 בסיס 4.