כיצד להשוות בין שני גיליונות אלקטרוניים של Excel

השוואות זה לצד זה מאפשרות הזנת נתונים טובה יותר.

שלב 1

פתח את Excel וגש למסמך הראשון שברצונך להשוות. לעשות זאת על ידי בחירת "קובץ", ולאחר מכן "פתח" מסרגל הכלים. אתר את הקובץ ולחץ על "פתח".

שלב 2

כאשר המסמך הראשון עדיין פתוח, חזור על שלב 1 וגש למסמך השני כדי להשוות.

שלב 3

בחר את הכרטיסייה "חלון" בתפריט הכלים. לאחר מכן בחר "השווה במקביל". בחר את הקובץ בחלון שיח ולחץ על "אישור".

שלב 4

הפעל "גלילה סינכרוני" על ידי לחיצה פעם אחת על "השווה במקביל" סמל. פעולה זו תאפשר לך להזיז את סמן העכבר על המסמכים הראשונים והשני בו-זמנית.