כיצד לעדכן את Nuvi Garmin GPS 255W

אתה יכול לעדכן את Garmin Nuvi.

שלב 1

הורד והתקן את "WebUpdater" במידת הצורך.

שלב 2

חבר את מכשיר ה- Nuvi 255W GPS למחשב באמצעות כבל ה- USB של התקן ה- Nuvi.

שלב 3

הפעל "WebUpdater".

שלב 4

בחר את Nuvi 255W מרשימת המכשירים ב "WebUpdater".

שלב 5

תן "WebUpdater" לחפש עדכוני תוכנה.

שלב 6

בחר "כן" כאשר התוכנית שואלת אותך אם ברצונך להוריד ולהתקין את העדכונים ב- Nuvi 255W.