כיצד להפעיל את ה- Wi-Fi במחשב נייד של Dell Latitude

כיצד להפעיל את ה- Wi-Fi במחשב נייד של Dell Latitude.

שלב 1

החלק את היד בצד ימין של המחשב הנייד של Dell Latitude, עד שתרגיש מעבר באמצע הדרך. זהו לחצן הפונקציה האלחוטית. לחץ על המתג כדי להפעיל אותו.

שלב 2

לחץ על המקשים "Fn" ו- "F2" במחשב הנייד שלך בו - זמנית כדי להפעיל את היכולות האלחוטיות של התקן Latitude של Dell.

שלב 3

הפעל מחדש את המחשב. לאחר הפעלת המחשב, באפשרותך לראות את הרשתות האלחוטיות הזמינות באזור שלך על-ידי גישה לסמל 'חיבורי רשת' בפינה השמאלית התחתונה של מסך שולחן העבודה. באפשרותך להתחבר לאינטרנט באמצעות רשתות אלה.

שלב 4

לחץ על הסמל "חיבור רשת" ובחר באפשרות "התחבר לרשת". יופיע חלון המציג את הרשתות האלחוטיות הזמינות באזורך. בחר את הרשת האלחוטית שאליה ברצונך לגשת ולחץ על הלחצן "התחבר".