כיצד להפעיל שבב אבטחה TPM

הפעלת מכשיר TPM בתצורת ה- BIOS של לוח האם.

שלב 1

הפעל את המחשב.

שלב 2

הזן את ה- BIOS על-ידי הקשה על מקש הגישה המתאים. ברוב המחשבים, המפתח החם הוא "Del" או "F2".

שלב 3

נווט אל המקטע המתאים עם מקשי החצים. על לוחות אם מסוימים, ה- TPM מופיע בסעיף "ציוד היקפי משולב". ללוחות אם אחרים יש סעיף "אבטחה" נפרד, שמתחתיו התקן ה- TPM.

שלב 4

לחץ על המקש המתאים להפעלת מכשיר TPM. זה שונה עבור כל לוח האם. מפתח משותף הוא "Enter" כדי להפעיל או לבטל את האפשרות שנבחרה.

שלב 5

צא מה- BIOS ושמור את השינויים. לוחות אם רבים, זה מושג עם מפתח "F10".

שלב 6

אתחול מערכת ההפעלה ולהתקין את מנהל ההתקן TPM המסופק עבור לוח האם.