כיצד להפעיל כתוביות על Sony Bravia LCD

לחץ על לחצן ההפעלה הירוק ("Power") בשלט הרחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה.

לחץ על הלחצן "תפריט" הסגול.

נווט אל תפריט "הגדרות" באמצעות מקש החץ למטה.

לחץ על החץ שמשמאל להצגת האפשרויות בחלונית השמאלית.

נווט אל האפשרות "כיתובים סגורים (CC)" על ידי לחיצה על החצים למעלה או למטה.

לחץ על החץ ימינה ובחר "מופעל". לאחר מכן לחץ על הלחצן "Enter".

לחץ על החץ למטה כדי לבחור באפשרות "בסיסי".

לחץ על החץ הימני ובחר "CC1".

לחץ על "Enter" ולאחר מכן על כפתור "תפריט".