כיצד להפעיל את Netflix על Sony Bravia

עם שירות Netflix יהיה לך את כל המשפחה שלך התכנסו מול הטלוויזיה.

שלב 1

גש אל אתר האינטרנט "Sony Essentials" (https://internet.sony.tv/customer) מהמחשב והירשם לחשבון. מ "הפעל תכונות משופרות" לרשום את "וידאו על פי דרישה באינטרנט".

שלב 2

בחר "וידאו" מהתפריט שמופיע על המסך ולאחר מכן על "Netflix". בחר "כן" בקוד ההפעלה שלך אם יש לך חשבון Netflix. בחר "לא" כדי להירשם ל- Netflix ולקבל את קוד ההפעלה.

שלב 3

פתח את אתר האינטרנט "הפעל" של Netflix במחשב שלך (http://www.netflix.com/Activate) כדי להזין את הקוד שסופק על ידי הטלוויזיה Sony BRAVIA. לאחר ההפעלה, הוסף סרטים מהרשימה המקוונת של הטלוויזיה. עכשיו אתה יכול לצפות בסרטים שלך עם Netflix.