כיצד להפעיל באופן ידני תמיכה במסך מגע ב - Windows 7

שנה את הגדרות Windows 7 כך שיתאימו למסך המגע שלך.

שלב 1

לחץ על "התחל" בפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן על "לוח הבקרה" בעמודה בצד ימין של התפריט.

שלב 2

לחץ על התפריט הנפתח שלצד "הצג לפי" ובחר "סמלים קטנים".

שלב 3

לחץ על "הגדרות עט קלט מגע".

שלב 4

לחץ על הכרטיסייה "מגע" בחלק העליון של החלון.

שלב 5

סמן את התיבה שליד "השתמש באצבעך כמכשיר קלט".

שלב 6

לחץ על כפתור "החל" כדי לשמור את השינויים ולאחר מכן לחץ על "אישור" כדי לסגור את החלון.