כיצד להפעיל את הטלוויזיה באינטרנט ב - Media Center עם

באפשרותך לצפות בטלוויזיה באינטרנט בטלוויזיה משותפת, אם תחבר אותה למחשב.

שלב 1

לחץ על כפתור "Windows" ובחר "כל התוכניות". לחץ על "Windows Media Center".

שלב 2

לחץ על התפריט "הגדרות" ובחר "כללי". בחר באפשרות "הורדה אוטומטית". בחר "הורד כעת".

שלב 3

בחר "מותאם אישית" כדי להתחיל את התהליך של הפעלת טלוויזיה באינטרנט. לחץ על "הבא", עד שתגיע לדף שאומר "להפיק את המרב מ- Windows Media Center."

שלב 4

לחץ על הכפתור שאומר "כן".

שלב 5

לחץ על כפתור "טלוויזיה באינטרנט" כדי לפתוח את התוכנית.