כיצד להפעיל את פונקציית הגלילה של לוח מגע

באפשרותך לבחור אם ברצונך לאפשר את פונקציית הגלילה של לוח המגע של המחשב הנייד.

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" בפינה השמאלית התחתונה של שולחן העבודה כדי לפתוח את תפריט התחלה.

שלב 2

לחץ על "לוח הבקרה" ולאחר מכן על "חומרה וקול". לחץ על "עכבר" בקטע "התקנים ומדפסות" בחלון חומרה וקול.

שלב 3

לחץ על הכרטיסייה "התנהגות" אם אתה משתמש ב- Windows XP או בכרטיסייה "מבצע" אם אתה משתמש ב- Windows Vista או 7.

שלב 4

לחץ על התיבה ליד "השתמש בפונקציית הגלילה". בדיקה בתיבה תפעיל את הפונקציה. לחץ על כפתור "החל" ולאחר מכן לחץ על "אישור" כדי לסגור את החלון.