כיצד להפעיל את מצלמת האינטרנט של מחשב נייד Presario CQ56

כיצד להפעיל את מצלמת האינטרנט של מחשב נייד Presario CQ56.

שלב 1

לחץ על כפתור "התחל" ב- Windows 7. לחץ על "לוח הבקרה" בסרגל הצד של התפריט "התחל".

שלב 2

לחץ על "חומרה וקול" ולאחר מכן לחץ על "מנהל ההתקנים" תחת "התקנים ומדפסות". חלון מנהל המערכת ייפתח.

שלב 3

לחץ על הכרטיסייה "מדפסות ופקסים". תראה כי מצלמת האינטרנט Compaq מתרחב מתחת לשונית. אם מותקנת מצלמת אינטרנט חלופית, תראה אותה גם ברשימה זו.

שלב 4

לחץ לחיצה ימנית על קישור מצלמת האינטרנט ובחר "הפעל" כדי להפעיל את מצלמת האינטרנט. סגור את מנהל ההתקנים.