כיצד לגשת מצלמת IP מהאינטרנט

קבל את שער ברירת המחדל של ה- IP שלך. לעשות את זה על ידי פתיחת שורת הפקודה והזנת "ipconfig / הכל", ולאחר מכן לחץ על "Enter". זה יציג את פרטי ה- IP שלך, ואת המספר הדרוש לך הוא "שער ברירת המחדל". זה תחת כתובת ה- IP. זהו מספר עם דפוס דומה: 123.456.7.8.

גש לנתב. אתה יכול לעשות זאת על ידי הוספת שער ברירת המחדל בסרגל של דפדפן האינטרנט שלך.

הפנה את היציאה שלך על-ידי הגדרת התצורה של המצלמה. חפש את קטע התצורה בדף האינטרנט של הנתב שלך, שבו ניתוב מחדש של היציאה הוא. סעיף זה ממוקם אחרת בהתאם לסוג הנתב. עיין בתיעוד המצורף לנתב בעת רכישתו.

גישה למצלמה דרך האינטרנט. לשם כך תזדקק לכתובת ה- IP הציבורית, השונה מכתובת ה- IP הרגילה שלך. ייתכן שתצטרך לפנות לספק שירותי האינטרנט שלך כדי לקבל מידע זה.