כיצד להפעיל WiFi משולב בבית HP Pavilion

Wi-Fi מובנה הוא תכונה פופולרית עבור משתמשי מחשבים ניידים.

שלב 1

הפעל את המחשב וחפש נורית מצב עם סמל אנטנה. אם נורית הסטטוס לצד סמל זה כחול, ה- Wi-Fi המשולב כבר מופעל ואם האור כהה או כהה, ה- Wi-Fi כבוי.

שלב 2

אתר את המתג או הכפתור האלחוטי במחשב הנייד. בחלק מהדגמים של HP Pavilion, המתג ממוקם בחזית היחידה; בדגמים אחרים, יש לחצן רגיש לחום מעל המקלדת במקום מתג.

שלב 3

להעביר את מתג ה- Wi-Fi ימינה כדי להפעיל את ה- Wi-Fi משולב, אם הביתן שלך יש כפתור רגיש לחום עבור Wi-Fi, אתה רק צריך לגעת בו. מחוון ה- Wi-Fi צריך להשתנות לכחול, המציין כי המתאם האלחוטי מופעל.