כיצד לגשת למדפסת המחוברת למחשב אחר

השוואת מדפסת דורשת כבל מדפסת בלבד.

שתף מדפסת

שלב 1

הפעל את המחשב שממנו ברצונך להדפיס, כמו גם את המדפסת ואת המחשב המחובר למדפסת. ודא שהחיבור בין המדפסת למחשב מאובטח.

שלב 2

לחץ על הלחצן "התחל" במחשב המחובר למדפסת. בתפריט "התחל", לחץ על "מדפסות ופקסים". בחלון שמופיע, לחץ על הכרטיסיה "שתף" ולאחר מכן על "אם אתה מבין את סיכוני האבטחה אך ברצונך לשתף מדפסות מבלי להפעיל את האשף, לחץ כאן." לחץ על "שתף מדפסת זו" והזן את שם המדפסת שברצונך לשתף בתיבה הריקה על המסך ולחץ על "אישור". אם אינך יודע את שם המדפסת המשותפת, לחץ על הלחצן "התחל" במחשב המחובר למדפסת. בחר "מדפסות ופקסים" כדי שמשימת המדפסות תותקן. המדפסת המחוברת תכלול סימן ביקורת לצדה.

שלב 3

התקן את מנהלי המדפסת במחשב שאינו מחובר למדפסת. אם אין ברשותך את תקליטור ההתקנה של המדפסת, באפשרותך לעבור לאתר האינטרנט של יצרן המדפסת ולהוריד את מנהלי ההתקנים שם. הקפד לבחור את גירסת מנהלי המדפסת התואמים למערכת ההפעלה של המחשב.

שלב 4

לחץ על הלחצן "התחל" במחשב שאינו מחובר למדפסת. לחץ על "מדפסות ופקסים" ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית על סמל המדפסת שאליה ברצונך לגשת. לחץ על "מאפיינים". בחלון "מאפיינים", לחץ על הכרטיסייה "יציאות" ולאחר מכן על "הוסף יציאה". בחלון "יציאות", בחר "יציאה מקומית" ו "יציאה חדשה". בחלון הבא, רשום את התיבה הריקה "שם המחשב המחובר למדפסת \ שם המדפסת" ולחץ על "אישור". לחץ על התיבה ליד היציאה שהתקנת זה עתה, כך שיופיע לידו סימן ביקורת; ולאחר מכן לחץ על "אישור".

שלב 5

פתח מסמך במחשב שאינו מחובר למדפסת והדפס אותו. ודא שהמחשב המחובר למדפסת מחובר או שלא תוכל להדפיס.