כיצד לגשת למצב מאובטח במחשב Asus Eee

הפעל מחדש את המחשב Asus Eee.

לחץ לחיצה ממושכת על המקש "F8" כאשר הודעת האתחול של המערכת מופיעה כדי לגשת לאפשרויות האתחול המתקדמות.

בחר "הכנס במצב בטוח" בתפריט ולחץ על "Enter" כדי להיכנס למצב בטוח.