כיצד לפתוח מארז Toshiba 2.5

שלב 1

נתק את המקרה 2.5 אינץ '(6.35 ס"מ) טושיבה מהמחשב על-ידי ניתוק כבל ה- USB מהמקרה או מהמחשב.

שלב 2

הכנס את הציפורן או לבחור גיטרה לתוך הפינה העליונה של מעטפת והחלק אותו לאורך קצה הכיסוי עד שהוא נפתח.

שלב 3

הפרד את הכיסוי מהחריצים עם היד החופשית ופתח אותו כדי לחשוף את יחידת 2.5 אינץ '(6.35 ס"מ) בפנים. כדי להחליף את היחידה ביחידה חדשה, נתק את מחבר החשמל ואת ממשק ה- IDE או SATA, אשר מחוברים שניהם לחלק האחורי של היחידה. התקן את היחידה החדשה על ידי חיבור מחדש של כבלי החשמל והממשק. החזר את הכיסוי למקרה והיחידה החיצונית החדשה תהיה מוכנה לשימוש.