כיצד לפתוח קובץ TMP?

למד לפתוח קובצי TMP.

שלב 1

לחץ לחיצה ימנית על הקובץ .tmp שברצונך לפתוח.

שלב 2

בחר "פתח".

שלב 3

בחר "Notepad" מרשימת התוכניות הזמינות.

שלב 4

לחץ על "אישור".