כיצד לגשת למחיצת מפעל מוסתרים במחשב נייד של Toshiba?

מחשבים בדרך כלל מביאים מחיצה נסתרת כברירת מחדל.

שלב 1

לחץ על "התחל"

שלב 2

לחץ על "מחשב".

שלב 3

לחץ על "כלים".

שלב 4

לחץ על "אפשרויות תיקייה".

שלב 5

לחץ על הכרטיסייה "תצוגה". לחץ על "הצג יחידות מוסתרות" ולאחר מכן לחץ על "החל" אפשרות. מחיצת המפעל הנסתרת של Toshiba תוצג כעת בחלון "PC" שעל המסך.