כיצד לפתוח קובץ PRN

קובץ עם התוסף

הוראות

שלב 1

לחץ לחיצה ימנית על קובץ PRN. יופיע תפריט הקונטקסט.

שלב 2

לחץ על "פתח באמצעות".

שלב 3

בחר "Notepad" (אם הקובץ הוא קטן) או "כתבן" (אם הקובץ הוא גדול). קובץ ה- PRN נפתח בתוכנית עורך הטקסט.