אתחול איבוק G4 Mac מכונן USB

שלב 1

חבר את זיכרון ה- USB ליציאת ה- USB ב- iBook G4 שלך.

שלב 2

הפעל את המחשב באמצעות לחצן "הפעלה" במחשב.

שלב 3

לחץ על המקש "C" במקלדת המחשב בזמן האתחול.

שלב 4

המתן עד שתפריט האתחול יופיע על המסך.

שלב 5

השתמש בעכבר כדי ללחוץ לחיצה כפולה על סמל זיכרון USB מהתפריט ולחכות iBook כדי לאתחל מהיחידה זיכרון.