ביטול קודים של בקרת הורים עבור טלוויזיות Panasonic

ניתן לאפס את קוד בקרת ההורים על Panasonic ולפתוח כל תוכנית או ערוץ שאתה רוצה לצפות.

שלב 1

הפעל את הטלוויזיה Panasonic.

שלב 2

לחץ והחזק את הלחצנים "פעולה" ו- "On" בטלוויזיה.

שלב 3

שחרר את המקשים כאשר הטלוויזיה כבויה.