גישה מוגבלת לרשת ב- Windows 7 Ultimate עם נתב 2Wire

בעיות קישוריות עם Windows 7 בדרך כלל ניתן לפתור במהירות.

פתרונות מהירים

לעתים קרובות, הגישה המוגבלת לאינטרנט ב- Windows 7 נובעת מבעיות זמניות בנתב. איפוס הנתב יכול להפעיל מחדש את חיבור האינטרנט ולפתור את הבעיה. שחזר את כל רכיבי החומרה של הרשת האלחוטית לקבלת התוצאות הטובות ביותר. כבה את המחשב ונתק את כל הכבלים מהמודם ומהנתב 2Wire. חבר מחדש את הכבלים אחד אחד וחכה עד שהאור המתאים בחזית הנתב יבהר בהתמדה לפני חיבור הבא. לאחר מכן הפעל את המחשב והפעל מחדש את החיבור. אם הבעיה נמשכת, באפשרותך לנסות להפעיל את פותר בעיות הרשת של Windows.

מתאמי רשת

אם מתאמי הרשת שלך מיושנים, ייתכן שהמחשב לא יוכל לתקשר עם הנתב 2Wire. כאשר אתה רואה את ההודעה "קישוריות מוגבלת", Windows ממליץ לעדכן את מנהלי ההתקן עבור כרטיס הרשת או המתאמים. בלוח הבקרה, בחר "מנהל ההתקנים" בחלונית המערכת. מרחיב את תפריט מתאם הרשת. אם אתה רואה צלבים או סימני קריאה לצד הפריטים ברשימה, קיימת בעיה עם מנהלי ההתקנים. עדכן את מנהלי ההתקנים על-ידי פתיחת Windows Update בתפריט התחלה ובצע את ההוראות.

DHCP

לדברי פייס, מי הבעלים של 2Wire, את פרוטוקול תצורת מארח דינמי או DHCP בקיצור, בעיות יכול להקשות על Windows כדי להתחבר לנתב. Pace ממליץ לנסות לבצע תיקוני DHCP נפוצים, כגון השבתה והפעלה מחדש של כרטיס ממשק הרשת, מנסה להשתמש בכבל אתרנט אחר, בניסיון ליצור מחדש את הבעיה במחשב אחר, ולהפעיל מחדש את הנתב 2Wire לתצורה המקורית שלו.

רשתות אלחוטיות

אם אתה מנסה להתחבר באופן אלחוטי לנתב 2Wire, מפתח WEP לא תקין (Wired Equivalent Privacy) יגרום ל- Windows 7 להציג הודעת "גישה מוגבלת". Pace ממליץ לנקות את רשימת הרשתות המועדפות ולחבר מחדש. ניתן גם להתחבר לניהול 2Wire שלך ​​קונסולת אבחון וליצור מפתח WEP מותאם אישית כי קל יותר לזכור.