כיצד להפוך את המראה ב - MS

שלב 1

פתח את Microsoft Paint במחשב ולחץ על הכרטיסייה הכחולה בפינה השמאלית העליונה של החלון כדי לאתר תמונה.

שלב 2

לחץ על הסמל "פתח". צבע יפנה אותך לחלון המציג את תיקיית התמונות בכונן הקשיח של המחשב. לחץ פעם אחת על קובץ ולאחר מכן על "פתח" כדי לראות את הקובץ ב- Paint.

שלב 3

עבור אל הכרטיסייה דף הבית בחלק העליון של 'צייר'. לחץ על הסמל "סובב" שנמצא בקבוצת התמונות.

שלב 4

לחץ על "סיבוב אופקי". הצילום יהיה הפוך, המראה את המראה של התמונה של הקובץ המקורי. לחץ על הדיסק הסגול בפינה השמאלית העליונה של חלון צבע כדי לשמור עותק של המראה התמונה.