כיצד לאפס את

כבו את הטלוויזיה על - ידי לחיצה על לחצן ההפעלה בטלוויזיה או בשלט הרחוק. אם אינך מצליח לכבות את הטלוויזיה, באפשרותך לדלג על שלב זה.

נתק את הטלוויזיה באמצעות אחיזה תקינה בתקע והסרתו מהשקע. אל תמשוך את הכבל, מכיוון שאתה עלול להזיק לטלוויזיה.

המתן כ- 10 דקות עד שהטלוויזיה תחזור להגדרות היצרן. זה יעשה את זה באופן אוטומטי, כל מה שאתה צריך לעשות זה לחכות.

חבר את הטלוויזיה חזרה לשקע.

הפעל את הטלוויזיה.