כיצד לאפס את האוזניות של מוטורולה

אאוריקולרי

שלב 1

היכנסו לתפריט "הגדרות" בטלפון של מוטורולה שלכם וגשו לכרטיסייה "חיבורים" בתפריט.

שלב 2

לחץ על "Bluetooth" בתפריט החיבורים ולאפשר למכשיר להתחיל לחפש חיבורי Bluetooth.

שלב 3

לחץ והחזק את לחצן "הפעלה" באוזנייה שלך בזמן שהטלפון מחפש חיבור. לחץ והחזק את הלחצן למשך 10 שניות עד שהאור החזק ישתנה לכחול מוצק. בנקודה זו, אוזניית Bluetooth צריכה להופיע בטלפון הסלולרי שלך.

שלב 4

בחר את הדיבורית האישית בטלפון והשתמש בסיסמת ברירת המחדל ("0000") כדי לקשר את ההתקנים.