כיצד להקטין את חלון מסך מלא

כיצד להתאים את גודל החלונות.

שלב 1

לחץ על "F11", "Esc" או על השילוב של "Alt" ו- "Enter" כדי לצאת ממצב מסך מלא. החלון מחדש למקסימום או חוזר למצב חלון רגיל.

שלב 2

לחץ על לחצן השחזור, שהוא סמל החלון הכפול הממוקם משמאל ללחצן "X", הממוקם בפינה השמאלית העליונה של המסך. זה מציב את החלון במצב חלון רגיל. אם מופיע סמל עם חלון אחד בלבד במקום זה, פירוש הדבר שהחלון נמצא כבר במצב חלון רגיל.

שלב 3

הצבע את מצביע העכבר על כל פינה עד שהוא הופך לחץ אלכסוני כפול.

שלב 4

לחץ וגרור את הפינה עד שהחלון הוא הגודל הרצוי. שחרר את לחצן העכבר כדי לקבל את הגודל החדש.