כיצד להפחית את רגישות הרעש במהלך שיחה קולית של סקייפ

לחץ לחיצה ימנית על סמל "צליל" בתיבת הדואר הנכנס של המחשב ובחר "התקני הקלטה".

לחץ על מיקרופון ברירת המחדל של המחשב שלך. זהו המכשיר שיש לו סימן ביקורת לידו.

לחץ על "מאפיינים" כפתור לנווט אל הכרטיסייה "רמות".

הזז את סרגל "מגבר המיקרופון" לחלוטין לשמאל כדי להשבית אותו. פרמטר תצורה זה מקטין את הגברת הקול של המיקרופון ואת הרגישות של הרעש.

לחץ על כפתור "קבל" כדי לשמור את התצורה.